e-shop ve výstavbě 

o

Přístroje, nástroje a spotřební materiál

Adsorbenty vlhkosti,  Drierite 

Antivibrační stoly

Centrifugymikrocentrifugyzkumavky, příslušenství 

Cirkulační lázně

Čerpadla dávkovací

Čerpadla membránová 

Čerpadla peristaltická, příslušenství

Čerpadla pístová

Čerpadla zubová

Dávkovače

Destilační aparatury

Detektory radiace

Dewarovy nádoby do 160 litrů

Digitální siloměry

Drierite

Exikátory SICCO

Filtrační aparatury, tlaková filtrace 

Filtrační membrány - Cole-Parmer, Kinesis, Advantec, Millipore 

Filtrovací jednotky

Filtry,   Advantec, Idex

Filtry injekční

Filtrační membrány - Advantec, Kinesis, Environmental Express

Fitinky - konektory,  pro chromatografii, Spex,  Idex,  Masterflex

Fotometry

Hadice - materiály,  pro peristaltická čerpadla Masterflex,  Ismatec 

Hlídače hladin

Homogenizátory a ultrazvukové procesory

HPLC příslušenství a spotřební materiál

Hygrometry

Chemické lžíce a naběračky

Chromatografy - příslušenství a spotřební materiál

Iluminátory

Indikátory teploty - reversibilní, Digi-Sense, ... 

Infračervené teploměry

Inkubátory - Stuart, hybridizační

Kolorimetry

Konektory - příslušenství hadic

Kulové mlýny

Laboratorní lisy

Laboratorní mixéry, magnetická míchadla

Laboratorní pomůcky, nádoby, nářadí

Laserové dálkoměry

Magnetická míchadla

Magnetické míchací elementy

Manipulační boxy 

Manipulační stolky

Membránové filtry - Cole-ParmerKinesisAdvantecMillipore 

Meteorologické stanice

Měřicí přístroje - pro měření:

Měřidla barvy 

Měřidla drsnosti

Měřidla vibrací

Míchací tělíska

Mixery

Míchadla magnetická

Mikrobiologie - pomůcky

Mikroskopy a lupy

Mlýny, kulové mlýny

Molekulární síta

Mrazící boxy až do -85 C

Nářadí, laboratorní pomůcky  

Nízkoteplotní nádoby, kryoboxy a přihrádky, kryozkumavky

Očkovací smyčky pro mikrobiologii

Odporové teploměry

Ochranné pomůcky

Oxymetry

Pece, trouby, inkubátory HotBlock, ...

pH elektrody

pH metry

Pícky - pecetroubyinkubátory HotBlock, ...

Pinzety

Pipety , pipetory a příslušenství 

Plynové chromatografy - přislušenství, Idex 

Polarimetry

Pomůcky pro likvidaci havárií

Pomůcky pro mikrobiologii

Průtokoměry - rotametry, pro plyny, pro kapaliny, hmotnostní

Příslušenství hadic

Příslušenství pro chromatografii

Referenční látky

Refraktometry

Regulátory teploty

RTD teploměry

Separátory

Síta a třepačky pro třídění zrnitosti

Spektrometry - příslušenství

Solenoidové ventily

Spojky - příslušenství hadic

Sterilizátory

Stroboskopy

Stroj na suchý led

Stroj na výrobu ledové drtě

Svěrky

Svěrky na hadice

Šejkry

Šroubení

T-konektory

Tahové stroje

Technické příručky

Teploměry, RTD, termočlánkové, Traceable, Digi-Sense

Teplotní čidla  

Teplotní lázně, cirkulátory

Termistory

Termočlánky

Testery

Topná hnízda

Topné bandáže

Topné desky

Topné kabely

Trubkové pece

Třepačky

Učební pomůcky

Ultrazvukové čističky

Ultrazvukové procesory

Vakuové muflové pece

Ventily -solenoidové

Viskozimetry

Vlhkoměry

Vlhkoměry pro dřevo

Vlhkoměry pro obiloviny

Vlhkoměry pro papír

Vyhřívaná míchadla

Vymrazovače

Vysoušedla

Vývěvy

Zapisovače

Zařízení pro elektroforézu

Zařízení pro kontrolu prostředí

Zařízení pro měření el. vodivosti

Zařízení pro měření povrchového napětí

Zařízení pro měření proudění vzduchu

Zařízení pro měření rozpuštěného kyslíku

Zařízení pro odběr vzorků

Zařízení pro stanovení bodu tání

Zařízení pro testování vody

Zdroje páry

Zvětšovací skla